Outplacement

Outplacement

De aanpassing van het personeelsbestand aan de respectievelijke economische situatie of ordersituatie van een bedrijf is tegenwoordig een alomtegenwoordig probleem. Zowel de werving als het ontslag van personeel speelt een steeds belangrijkere rol in het dagelijks leven van elk bedrijf. Als het gaat om het ontslag van personeel, komt de mogelijkheid van outplacement steeds meer in de aandacht van veel bedrijven. Want ook medewerkers die een bedrijf moeten verlaten horen bij het moderne personeelswerk. Het onderwerp van dit concept raakt dan ook iedere medewerker en ieder bedrijf en is alomtegenwoordig. Binnen deze uitwerking wil de auteur concepten en ervaringen op het gebied van outplacement beschrijven en uitleggen.

Hier moeten het bedrijfsperspectief en het werknemersperspectief op het onderwerp worden benadrukt. Het doel is om het gebruik van outplacement begeleiding te beoordelen en de voordelen voor bedrijven vast te stellen. In dat kader moet ook een blik in de toekomst worden gedurfd. Outplacement ondersteunt de werknemer, door middel van een externe adviseur, na een onvrijwillige scheiding van de werkgever op zoek naar een nieuwe baan Outplacementconsulenten zijn dan ook specialisten voor een eerlijk scheidingsmanagement in het bedrijf. Deze positieve ontwikkeling laat zien dat outplacement door veel bedrijven wordt beoefend en ook aan belang wint. In 2016 was het slagingspercentage van outplacementadviseurs na 6 maanden 69%, na nog eens 12 maanden wist 96% van de kandidaten een professionele heroriëntatie te realiseren

Uit deze cijfers blijkt dat outplacement een zeer effectief middel is om ontslagen werknemers een nieuw baanperspectief te bieden. Door middel van outplacement wordt ook na de scheiding invulling gegeven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven ten opzichte van hun medewerkers.

Individuele outplacement

Bij individueel outplacement wordt de ontslagen werknemer individueel begeleid door een outplacementconsulent. Deze procedure heeft als voordeel dat deze zich slechts op één cliënt richt. Gedetailleerde informatie en ideeën over een persoon kunnen worden samengebracht en gericht op het zoeken naar een nieuwe baan. In de praktijk wordt dit proces steeds vaker gebruikt door specialisten en managers. De achtergrond hiervan is dat individueel individueel outplacementadvies zeer kostenintensief is en dat individueel outplacementadvies vaak onderdeel uitmaakt van de beëindigingsovereenkomst. Als onderdeel van een individueel outplacementgesprek kan ondersteuning voor een beperkte of onbeperkte tijd worden aangeboden. Bij een beperkt consult wordt de outplacementconsulent binnen een bepaalde periode voor een bepaald aantal uren ter beschikking gesteld aan de werknemer. Dit is anders bij onbeperkte ondersteuning, waarbij de ondersteuning pas eindigt nadat de proeftijd bij de nieuwe werkgever is verstreken. Zo omvat een individueel outplacement voor onbepaalde tijd tot op zekere hoogte een soort baangarantie voor de ontslagen werknemer.

Groepsoutplacement

In de praktijk komt groepsoutplacement vooral goed van pas bij massaontslagen of sluiting van hele werkgebieden.Het advies wordt aangeboden in de vorm van een seminar en is beperkt in de tijd. Het is vooral belangrijk om te zorgen voor een homogene groepssamenstelling. De persoonlijkheidsanalyse helpt hierbij. Zoals gezegd is dit de basis van elk outplacementtraject. Groepsoutplacement biedt het voordeel dat het goedkoper is dan individueel outplacement. Het advies is echter ook minder individueel en leidt daardoor soms niet zo snel tot een nieuwe baan.