Kinderwagen

Hoe lang kan ik de kinderwagen gebruiken?

Hoe lang moet ik de kinderwagen gebruiken? – Dit is een vraag die veel ouders zichzelf stellen. Wanneer kun je het risico nemen de kinderwagen in te pakken en je kind de wereld te laten ontdekken zonder kinderwagen, hoewel dat misschien ook wel zonde van de mooie cybex kinderwagen is? Kunt u een algemeen antwoord geven op deze vraag?

In de eerste levensjaren speelt de kinderwagen in zijn verschillende uitvoeringen, van babybadje tot kinderwagenbevestiging of buggy, een grote rol in het dagelijks leven en is hij een constante metgezel. Maar hoe mobieler het kind wordt, hoe meer de rol van de kinderwagen naar de achtergrond verdwijnt. Wanneer kan je zonder de kinderwagen? Hierover kunnen naar onze mening geen algemene uitspraken worden gedaan. Elk kind ontwikkelt zich individueel en de behoeften van elk gezin zijn totaal anders.

Daarom moet je de beslissing “hoe lang gebruik je de kinderwagen?” niet baseren op de leeftijd van je kind. Ga ook niet uit van wat je kunt vinden in de veelheid aan gidsen. Maak de beslissing uitsluitend over uw kind en waar u zich prettig bij voelt. Het ene kind ontwikkelt zich heel snel en is al vroeg mobiel en vindt de buggy hinderlijk. Het andere kind daarentegen ontwikkelt zich wat langzamer en ziet de kinderwagen als geborgenheid in het dagelijks leven en als ondersteuning bij mobiliteit. Als u nog een paar maanden in de kinderwagen zit, voorkomt u dat uw kind later leert lopen en zich langzamer ontwikkelt. Ga geen wedstrijd aan met andere ouders! Is er een richtlijn voor hoe lang de kinderwagen gemiddeld wordt gebruikt?

De meeste kinderen “ontgroeien” de buggy tussen de leeftijd van drie en vier jaar. Zie je, dat is een heel breed scala aan leeftijden. Dit laat al zien hoe verschillende kinderen zich ontwikkelen. Hoe doorloop ik de fase zonder de kinderwagen te gebruiken? Je moet de overgang tussen het gebruik van de kinderwagen geleidelijk benaderen en niet de sportstoel ’s nachts in de hoek willen pakken.

Begin met de buggy thuis te laten voor korte ritjes. U moet er zeker van zijn dat uw kind deze route veilig te voet kan afleggen, zodat er geen frustratie ontstaat. Bij langere reizen moet u de buggy in eerste instantie bij u hebben, zodat uw kind er bij twijfel in kan uitrusten. Je zult zien dat je kind meer en langere afstanden wil lopen en de buggy steeds minder gebruikt. Het verlangen om in steeds grotere en uitgebreidere kringen de eigen omgeving te verkennen zal steeds groter worden. Op deze manier maakt uw kind de individuele overgang van het gebruik van de kinderwagen naar helemaal alleen rennen en versterkt het zijn uithoudingsvermogen.